Reklamation & FAQ

Reklamationsinformation för verkstadskunder:
Reklamation ska tillhanda oss inom 30 dagar efter demonteringsdatumet!

OBS! Arbetsersättning

Vid anspråk av arbetsersättning ska en kopia på kvitto/faktura/offert bifogas vid både byte 1 och vid byte 2.

Vid byte 2 vill vi ha underlag på det arbetsanspråk ni har vid ett andra byte. Om detta ej bifogas tillsammans med reklamerad vara kommer arbetsersättningen EJ bearbetas.

Vid fel på elektriska komponenter ska även en felsökningsrapport bifogas!

LÄS SIDA FÖR REKLAMATIONSVILLKOR & INFORMATION INNAN INSKICK AV REKLAMATION

Vad är en reklamation?

En reklamation är en produkt som är belastad med fabrikationsfel, materialfel eller konstruktionsfel. Reklamation omfattas EJ av slitage, yttre påverkan, fel utförd montering, brukande som artikel inte är avsedd för.

En artikel eller produkt som ej passar bilen, tex: för lång, för kort, felpackad, är EJ ett reklamationsärende.

Kan jag Reklamera?

För att vi ska behandla ert reklamationsärende gäller följande:

 • Ifylld reklamationsrapport.
 • Alla kolumner med ” * ” ska vara komplett ifyllda på reklamationsrapporten.
 • Detaljerad beskrivning av felet på varan ni reklamerar.
 • Den reklamerade varan ska lämnas till RRD Reservdelar senast 30 dagar efter demontering.

Vi kommer inte att behandla ert ärende om:

 • Reklamationsrapporten inte är fullständigt ifylld enligt ovan.
 • Om felet beskrivs som, trasig, funkar inte, kass, läckage osv.
 • Varan kommer till oss senare än 30 dagar efter demontering.
Arbetsersättning

INFORMATION FÖR ARBERTSERSÄTTNING

Enligt Köplagen kan inget krav på arbetskostnadsersättning ställas företagare emellan. Eventuella krav kommer att behandlas från fall till fall, i samarbete med tillverkaren av den reklamerade varan.

För att vi ska behandla eventuella arbetsersättningskrav i samband med reklamation gäller följande:

 • Faktura på första samt andra bytet ska bifogas med reklamerad del samt ifylld reklamationsrapport.

(Vid byte 2 menas offert/underlag på det arbetsanspråk ni skulle haft vid byte 2)

 • Tidsåtgång/Datum ska vara med på fakturorna.

Vi kommer inte att behandla arbetsersättningskrav om:

 • Inga fakturor bifogas med reklamerad vara samt reklamationsrapport.
 • Endast faktura på 1 byte bifogas.
 • Arbetsersättningskravet endast är skrivet på reklamationsrapporten.
 • Arbetsersättningskravet kommer efter avslutat reklamationsärende.
Kopplingsdelar och Svänghjul INFO
AC Kompressorer: Speciella krav för reklamation av denna varugrupp.

Vid reklamation utav denna varugrupp skall kopia på arbetsorder bifogas.

Den vanligaste skadan på utbyteskompressorer är orenheter/smuts/partiklar i systemet från orginalkompressorn.

Kopian på arbetsorder måste bevisa att följande åtgärder har utförts:

 • Torkfilter har bytts.
 • Expansionventil och eller Orificeventil har bytts.
 • Systemet och delar som inte bytts har spolats för att inte ha några rester av orenheter kvar i systemet. Obs. Spola ALDRIG en kompressor!
Villkor för returer

Retur godkänns ej om:

 • Varan ej är levererad av RRD reservdelar.
 • Skadad artikel.
 • Smutsig Artikel.
 • Skadat emballage.
 • Märkt emballage.
 • För gammal retur/äldre än 30 dagar
  (90 dagar på lagervaror).
 • Detaljer saknas.
 • Om reservdelar har varit monterad.
Returavgifter

För varor returnerade görs ett  avdrag för att täcka hanterings-kostnader.

Retur beställningsvara, Ej lagerförd
15% returavgift.
Retur ska oss tillhanda inom 30 dagar från köp

Retur lagerförda artiklar
utan returavgift 
Retur ska oss tillhanda inom 30 dagar från köp

Retur lagerförda artiklar
30% returavgift.
Retur ska oss tillhanda inom 90 dagar från köp

Beställningsvara utan returrätt återtages EJ.

Elkomponenter återtages EJ.

Varor till ett värde understigande 100:- återtages EJ.

 

 

Reklamationsformulär

Reklamation

Address
E-post(Obligatoriskt)
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Produktens varubenämning (Tex Hjullager eller Oljefilter)
Produktens artikelnummer som du köpte vid montering (utan artikelnummer på del kommer reklamation ej hanteras)
Antal utav artikel
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Önskas vara i retur vid avslag
Anspråk arbetsersättning
Skriv utförligt vad som är fel på varan ni ska reklamera
T.ex Felsökningsrapporter, kvitto/faktura/offert eller foton på felande vara
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 10 MB, Max antal filer: 15.
  Bekräftelse(Obligatoriskt)