Reklamationsvillkor

På denna sidan finner du information om vad som gäller vid en reklamation.

Vad är en reklamation?

En reklamation är en produkt som är belastad med fabrikationsfel, materialfel eller konstruktionsfel. Reklamation omfattas EJ av slitage, yttre påverkan, fel utförd montering, brukande som artikel inte är avsedd för.

En artikel eller produkt som ej passar bilen, tex: för lång, för kort, felpackad, är EJ ett reklamationsärende.

INFORMATION FÖR REKLAMATIONSHANTERING

För att vi ska behandla ert reklamationsärende gäller följande:

 • Alla kolumner med ” * ” ska vara komplett ifyllda på reklamationsrapporten.
 • Detaljerad beskrivning av felet på varan ni reklamerar.
 • Den reklamerade varan ska lämnas till RRD Reservdelar senast 30 dagar efter demontering.

Vi kommer inte att behandla ert ärende om:

 • Reklamationsrapporten inte är fullständigt ifylld enligt ovan.
 • Om felet beskrivs som, trasig, funkar inte, kass, läckage osv.
 • Varan kommer till oss senare än 30 dagar efter demontering.

INFORMATION FÖR ARBERTSERSÄTTNING

Enligt Köplagen kan inget krav på arbetskostnadsersättning ställas företagare emellan. Eventuella krav kommer att behandlas från fall till fall, i samarbete med tillverkaren av den reklamerade varan.

För att vi ska behandla eventuella arbetsersättningskrav i samband med reklamation gäller följande:

 • Faktura på första samt andra bytet ska bifogas med reklamerad del samt ifylld reklamationsrapport.

(Vid byte 2 menas offert/underlag på det arbetsanspråk ni skulle haft vid byte 2)

 • Tidsåtgång/Datum ska vara med på fakturorna.

Vi kommer inte att behandla arbetsersättningskrav om:

 • Inga fakturor bifogas med reklamerad vara samt reklamationsrapport.
 • Endast faktura på 1 byte bifogas.
 • Arbetsersättningskravet endast är skrivet på reklamationsrapporten.
 • Arbetsersättningskravet kommer efter avslutat reklamationsärende.